Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2014

Ogłoszenie 16/2014 z dnia 02/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 13/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 30 czerwca 2014 r.