Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2015

Ogłoszenie 16/2015 z dnia 02/07/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 13/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 30 czerwca 2015 r.