Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2016

Ogłoszenie 11/2016 z dnia 04/07/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 8/2016 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 30 czerwca 2016 r.