Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2017

Ogłoszenie 17/2017 z dnia 04/07/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2017 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 30 czerwca 2017 r.