Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2013

Ogłoszenie 2/2014 z dnia 03/01/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 2/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Raport bieżący nr 2/2014 Investor Property FIZ