Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2014

Ogłoszenie 02/2015 z dnia 05/01/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 2/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 grudnia 2014 r.