Investor Property FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2015

Ogłoszenie 02/2016 z dnia 05/01/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 2/2016 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 grudnia 2015 r.