Investor Property FIZ - Wystąpienie przesłanki rozwiązania Funduszu

Ogłoszenie 07/2017 z dnia 21/02/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 6/2017 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wystąpieniu zdarzenia będącego przesłanką rozwiązania Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.