Investor Property FIZ - Wyznaczenia ostatniego dnia notowania CI na GPW

Ogłoszenie 18/2017 z dnia 20/07/2017

Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Fundusz") informuje o podjęciu w dniu 19 lipca 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 786/2017 w sprawie wyznaczenia dnia ostatniego notowania na Głównym Rynku GPW certyfikatów  inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLINVPR00010.

Na mocy przedmiotowej uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dzień 25 lipca 2017 r. będzie ostatnim dniem notowania certyfikatów Funduszu, zaś po tym dniu certyfikaty Funduszu nie będą notowane na Głównym Rynku GPW.