Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2014

Ogłoszenie 3/2014 z dnia 03/01/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 3/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w czerwcu 2014 roku.

Raport bieżący nr 3/2014 Investor Property FIZ