Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2015

Ogłoszenie 03/2015 z dnia 05/01/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 3/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w czerwcu 2015 roku.