Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2016

Ogłoszenie 03/2016 z dnia 05/01/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 3/2016 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w czerwcu 2016 roku.