Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w czerwcu 2017

Ogłoszenie 03/2017 z dnia 03/01/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 3/2017 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w czerwcu 2017 roku.