Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2014

Ogłoszenie 17/2014 z dnia 02/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w grudniu 2014 roku.