Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2015

Ogłoszenie 17/2015 z dnia 02/07/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w grudniu 2015 roku.