Investor Property FIZ - Zamiar wykupywania CI w grudniu 2016

Ogłoszenie 12/2016 z dnia 04/07/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 9/2016 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w grudniu 2016 roku.