Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Ogłoszenie 13/2015 z dnia 26/06/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zawarciu przez fundusz znaczącej umowy.