Investor Property FIZ - Zawarcie znaczącej umowy

Ogłoszenie 22/2015 z dnia 27/08/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 19/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zawarciu przez jednostkę zależną od funduszu znaczącej umowy, wraz z korektą do przedmiotowego raportu spowodowaną błędną numeracją raportu bieżącego, oznaczoną prawidłową numeracją 18/2015.