Investor Property FIZ - Zbycie aktywów znaczącej wartości

Ogłoszenie 23/2015 z dnia 28/08/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 19/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, zawierający informację o zbyciu aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną od funduszu.