Investor Property FIZ - Zbycie aktywów znaczącej wartości

Ogłoszenie 5/2015 z dnia 12/02/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 5/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zbyciu aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną od Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.