Investor Property FIZ - Zbycie aktywów znaczącej wartości

Ogłoszenie 14/2015 z dnia 26/06/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 11/2015 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zbyciu aktywów o znacznej wartości.