Investor Property FIZ - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów

Ogłoszenie 7/2014 z dnia 31/03/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 6/2014 Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wyznaczeniu daty i zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Investor Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.