Investor Top Hedge FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2015

Ogłoszenie 06/2015 z dnia 04/05/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2015 roku, wyniosła 9 975,94 zł.