Investor Top Hedge FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2015

Ogłoszenie 07/2015 z dnia 01/06/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 maja 2015 roku, wyniosła 9 945,15 zł.