Investor Top Hedge Funds FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Ogłoszenie 12/2014 z dnia 29/08/2014

W dniu 29 sierpnia 2014 r. opublikowany został Raport okresowy Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport półroczny za 1 półrocze 2014 r. Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Przedmiotowe sprawozdanie znajduje się w załączeniu.