Investor Top Hedge Funds FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Ogłoszenie 10/2015 z dnia 27/08/2015

W dniu 27 sierpnia 2015 r. opublikowany został Raport okresowy Investor Top Hedge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport półroczny za 1 półrocze 2015 r. Investor Top Hedge Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Przedmiotowe sprawozdanie znajduje się w załączeniu.