Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2014

Ogłoszenie 03/2014 z dnia 03/03/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 luty 2014 roku, wyniosła 9.910,69 zł.