Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2015

Ogłoszenie 03/2015 z dnia 02/03/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 lutego 2015 roku, wyniosła 9 953,09 zł.