Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2017

Ogłoszenie 03/2017 z dnia 01/03/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 lutego 2017 roku wyniosła 9.955,81 zł.