Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 29 lutego 2016

Ogłoszenie 3/2016 z dnia 01/03/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 29 lutego 2016 roku, wyniosła 10 068,98 zł.