Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2014

Ogłoszenie 10/2014 z dnia 01/07/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2014 roku, wyniosła 9.737,11zł.