Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2015

Ogłoszenie 08/2015 z dnia 01/07/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2015 roku, wyniosła 9 965,07 zł.