Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2016

Ogłoszenie 10/2016 z dnia 01/07/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2016 roku, wyniosła  9 895,78 zł.