Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2017

Ogłoszenie 09/2017 z dnia 03/07/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2017 roku wyniosła 10 020,18 zł.