Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2014

Ogłoszenie 08/2014 z dnia 02/05/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2014 roku, wyniosła 9.840,79 zł.