Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2016

Ogłoszenie 6/2016 z dnia 02/05/201

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2016 roku, wyniosła 9.962,70 zł.