Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2017

Ogłoszenie 06/2017 z dnia 02/05/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2017 roku wyniosła 9.962,12 zł.