Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2013

Ogłoszenie 6/2013 z dnia 02/12/2013

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2013 roku, wyniosła 9.787,28 zł.