Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2014

Ogłoszenie 16/2014 z dnia 01/12/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2014 roku, wyniosła 9.787,88 zł.