Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2015

Ogłoszenie 14/2015 z dnia 01/12/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2015 roku, wyniosła 10.111,84 zł.