Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2016

Ogłoszenie 16/2016 z dnia 01/12/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2016 roku wyniosła 9 949,71 zł.