Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2017

Ogłoszenie 13/2017 z dnia 01/12/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2017 roku wyniosła 10 134,88 zł.