Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2014

Ogłoszenie 14/2014 z dnia 01/10/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2014 roku, wyniosła 9.826,48 zł.