Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2015

Ogłoszenie 12/2015 z dnia 01/10/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2015 roku, wyniosła 10 016,92 zł.