Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2016

Ogłoszenie 14/2016 z dnia 03/10/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2016 roku, wyniosła 10.019,17 zł.