Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2017

Ogłoszenie 13/2017 z dnia 02/10/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2017 roku wyniosła 10.125,18 zł.