Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2013

Ogłoszenie 01/2014 z dnia 02/01/2014

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2013 roku, wyniosła 9.798,90 zł.