Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2014

Ogłoszenie 01/2015 z dnia 02/01/2015

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2014 roku, wyniosła 9.918,58 zł.