Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2015

Ogłoszenie 1/2016 z dnia 04/01/2016

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2015 roku, wyniosła 10.140,99 zł.