Investor Top Hedge Funds FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2016

Ogłoszenie 01/2017 z dnia 02/01/2017

Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Top Hedge Funds Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2016 roku wyniosła 9 868,53 zł.